ผู้ผลิตจานดาวเทียมอันดับ1ของประเทศไทย
 
 หลักสูตรที่เปิดสอน

 
หลักสูตรเครื่องขยายเสียง-
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ไม่มีพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก็เรียนได ้
วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
   
หลักสูตรมินิคอมโปคอมแพ็คดิสก์
ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาก่อน วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรโทรทัศน์สีชั้นต้น
ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาก่อน วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรโทรทัศน์สีชั้นสูง
ต้องมีความรู้พื้นฐานโทรทัศน์สีมาก่อน
วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องเล่นภาพ
และเสียงระบบดิจิตอล

ต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และคอมแพ็คดิสก์มาก่อน วิชาที่สอนฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดแวร์) ชั้นต้น

ต้องมีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
(ฮาร์ดแวร์) ชั้นสูง

ต้องมีและทักษะด้านคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ
และทำความเย็น(AIR)

ไม่มีพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก็เรียนได้ วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (CRT)
มีพื้นฐานโทรทัศน์สีชั้นต้น มาก่อน
วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างซ่อมจอแอลซีดี (LCD)
มีความรูพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ มาก่อน
วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องบันทึกดีวีดี
(HDD&DVD RECORDER)

มีความรูพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ มาก่อน
วิชาที่สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 อยากรู้รายละเอียดสมัครเรียนที่นี่  
  >>:: ระเบียบและหลักเกณฑ์การสมัครเรียน
>>:: หลักสูตรที่เปิดสอน/อัตราค่าเล่าเรียน
>>::
กำหนดการเปิดสอนแต่ละรุ่น
>>:: ใบสมัครจองที่เรียน
 
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมของนักศึกษา สำหรับท่านที่เป็นนักศึกษาของเราจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนฯ ซึ่งจะจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในด้านแวดวงอิเล็กทรอนิกส์และการทำงาน เพื่อเป็นประสบการณ์โดยตรง โดยทางโรงเรียนฯ จะนำนักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงาน, เข้าดูงานในห้องส่ง, และตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนร่วม เช่น การออกให้บริการชุมชน, การจัดอบรมให้กับบริษัทชั้นนำ เป็นต้น
 
 
 
 

รวมภาพบรรยากาศ
นักศึกษาเข้าเยี่ยม
ชมโรงงาน

 
รวมภาพบรรยากาศ
ในงานพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการ
เข้าเยื่ยมชมห้องส่ง
 
ภาพบรรยากาศซ่อมฟรี
ณ. เคหะชุมชนบางนา
 
 
  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

  ดาวน์โหลด
 
ฟิลิปส์
หนังสือ Protel ภาคพิเศษ
โซเคน  
เอเจ  
ศูนย์รวมการศึกษาและวิชาชีพ  
   
 


โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์   3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2  ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 0-2399-4693, 0-2398-7306  Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com