3131 /6-8   
ปากซอยสุขุมวิท 101/2   
แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260   
โทร.0-2399-4693,0-2398-7306   
  :: เกี่ยวกับเรา
::
สมัครเรียน
::
กิจกรรม
 
:: หลักสูตร
:: ฝึกอบรม
::
สายตรงห้องช่าง
:: ถาม-ตอบ
:: ติดต่อเรา
:: จองที่เรียน
 

หลักสูตร
-
หลักสูตรเครื่อขยายเสียง-อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
- หลักสูตรมินิคอมโปคอมแพ็คดิสก์ (CD)
- หลักสูตรช่างเครื่องเล่นภาพและเสียงระบบดิจิตอล (DVD)
- หลักสูตรช่างโทรทัศน์สีขั้นต้น(TVC I)
- หลักสูตรช่างโทรทัศน์สีขั้นสูง (TVC II)
- หลักสูตรช่างเครื่องบันทึกภาพ (VDO)
- หลักสูตรช่างแอร์-ตู้เย็น
- หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมและซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทีย

- หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Intro computer)
- หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ขั้นต้น
- หลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ขั้นสูง

มีเครื่องมือและเครื่องฝึกภาคปฏิบัติจำนวนมาก
การเรียนการสอน ภาคปฏิบัติเป็นสิ่ง สำคัญยิ่งสำหรับ สถาบัน แห่งนี้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดเครื่องสาธิต
ทำ ขึ้นเองเป็น อุปกรณ์การสอน ทำให้เรื่องยากกลาย
เป็น เรื่องง่าย เรียนสนุก และเห็นการทำงาน จริงของ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และได้สั่งซื้อเรื่องฝึกรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาตลอดเวลา เพื่อให้เพียงพอ กับผู้ เรียน เช่น เครื่องชยายเสียง เครื่องวิทยุแบบต่าง ๆ รวมทั้ง Sony Wega จอแบน เครื่องวิดีโอแท่นต่าง ๆ เครื่องคอมพิว เตอร ์รุ่นต่าง ๆ แอร์-ตู้เย็น ฯลฯ ึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครื่อง
ที่นิยม ใช้กันในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในการฝึกภาค ปฏิบัติจาก ของจริง จึงมั่นใจได้ว่าเรียนจบแล้วสามารถ ประกอบ อาชีพได้ ทันที เครื่องฝึกมีมากกว่า 500 เครื่อง


 

ส่วนหนึ่งกับอุปกรณ์ประกอบการเรียน

มุมสะสมความรู้เสริมปัญญา
โรงเรียนแสงทองอีเลคโทรนิคส์      3131/6-8 ปากซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 0-2399-4693, 0-2398-7306 Fax : 0-2398-7306
www.sangthong.com  e-mail : sangthong_bangna@yahoo.com